Regulamin zakupów


§ 1. INFORMACJE OGÓLNE


1.      Właścicielem sklepu internetowego Meblestylowepiotrkow.pl jest PHU Marcin Wodo, Piotrków Tryb., ul. Wojska Polskiego 63, NIP 771-250-75-84, Regon 591882410,  , zwany dalej Sprzedającym.

2.      Strona internetowa sklepu znajduje się w subdomenie meblestylowepiotrkow.pl pod adresem www.sklep.meblestylowepiotrkow.pl. Korespondencja z klientem jest wykonywana za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej biuro@meblestylowepiotrkow.pl

3.      Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie całego kraju.

4.      Sklep internetowy jest dystrybutorem m.in. mebli dębowych firmy ZAKOR

5.      Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

6.      Wszystkie towary dostępne w ofercie sklepu internetowego są wolne od wad prawnych oraz zostały wyprodukowane w Polsce

7.      Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu zawierają podatek VAT.   

8.      Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura VAT.

 

§ 2. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

2. Warunkiem rozpoczęcia procedury realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdza je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę jest okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego.

3. Meble dostarczane są w całości. Kupujący jest zatem zobowiązany upewnić się przed złożeniem zamówienia czy jego nieruchomość spełnia warunki konieczne do wniesienia mebla ze względu na jego gabaryty oraz wniesienia mebla bez ryzyka jego uszkodzenia.

4. Osobiste potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w pkt. 2, musi nastąpić przez wskazaną z imienia i nazwiska osobę czynną w lokalu Sprzedawcy przy użyciu telefonu lub poczty elektronicznej po zaksięgowaniu zadatku na rachunku bankowym Sprzedawcy albo na miejscu przy wpłacie gotówką zadatku, o którym mowa w pkt. 5.    

5. Przy zawarciu umowy Kupujący zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 40% wartości zamówienia przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub gotówką w siedzibie Sprzedającego. 

6. Wszelkie rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem rachunków bankowych albo gotówką w siedzibie Sprzedającego. 

7. Przybliżony czas oczekiwania na realizację zamówienia zależy od rodzaju zamawianego towaru. Okres ten w przypadku mebli dębowych wykonywanych na zamówienie wynosi średnio 8 tygodni. Należy zaznaczyć, że w zależności od określonego cyklu produkcyjnego i kwartału sprzedaży mogą nastąpić zakłócenia powyższego terminu (np. w okresie przedświątecznym do 12 tygodni),  o czym Sprzedawca uprzedzi Kupującego.

8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapewnienia wnoszenia towaru do lokalu Kupującego  oraz do jego zamontowania.

9. Podczas odbioru mebli należy sprawdzić w obecności kierowcy, czy są one w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać swoje uwagi na dokumencie WZ, który posiada kierowca. Tylko wyraźne zastrzeżenia spisane przy odbiorze przesyłki w obecności kierowcy i potwierdzone przez kierowcę, uprawniają do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia mechanicznego mebla (wad jawnych). Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia. Nie dotyczy to wad, których przyczyna w sposób niebudzący wątpliwości leży po stronie producenta.  

10. Zamówienie Kupującego będzie przyjęte do realizacji po wyborze koloru mebli i zaksięgowaniu zadatku na rachunku bankowym (podany w zakładce Kontakt) bądź wpłaty zadatku gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

11. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

12. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

 

§ 3. FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 

1.  Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem transportu Sprzedawcy lub odbierane osobiście przez Kupującego z siedziby Sprzedającego.

2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy – 1,30 zł za km. Koszty te należy uiścić każdorazowo gotówką u kierowcy.

3. O chęci odbioru osobistego Klient powinien poinformować Sprzedawcę przy składaniu zamówienia w opisie dodatkowym lub telefonicznie podczas finalizacji umowy.

4. Dostępne są następujące formy płatności: przelew i płatność gotówką.

5. Forma dowodu zakupu (paragon, faktura VAT) musi być bezwzględnie wskazana Sprzedawcy przy składaniu zamówienia.

6. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

 

§ 4. GWARANCJA I REKLAMACJA


1. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy (kierowcy) i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

3. Towary oferowane przez Sklep internetowy objęte są gwarancjami producentów ujętymi  w formie pisemnej.

4. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę wykonane są głównie z drewna, wypoczynki ze skóry naturalnej. Drewno jako surowiec pochodzenia naturalnego cechuje się m. in. niejednolitością, różnorodnością barwy, słojów, naturalnie powstałymi ubytkami, drobnymi spękaniami na sękach, naturalnie powstałymi rysami, absorpcją wilgoci. Takie właściwości drewna nie są wadami fizycznymi w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, ale wyłącznie jego normalnymi cechami. W związku z czym nie mogą być one rozpatrywane jako niedopracowanie ze strony producentów, ale jako zaleta mebli wykonanych z drewna, gdyż odróżniają je od mebli wykonanych z innych materiałów.

5. Z uwagi na powyższe okoliczności, a zwłaszcza, iż poszczególne serie mebli mogą być wyprodukowane z drewna o różnym pochodzeniu geograficznym, jak również z uwagi na okoliczność, iż producenci bejc dopuszczają wahania odcieni poszczególnych kolorów, Sprzedawca nie gwarantuje, że meble domawiane do wcześniej zamówionych nie będą się różnić odcieniem koloru.   Natomiast skóra naturalna może różnić się odcieniem od próbek wzorcowych producenta, umieszczonych na naszej stronie Sklepu internetowego.


§ 5. OCHRONA KONSUMENTÓW

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od daty wydania towaru.

2. Rezygnacja nie jest możliwa w przypadku towarów wytwarzanych na zamówienie, gdzie Kupujący indywidualizuje mebel poprzez dobranie koloru ,konfiguracji ,odpowiadającej mu bejcy i sposobu wykończenia (art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy).

3. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy wygasają jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

4. Zwrot wartości towaru następuje na wskazane przez Klienta konto bankowe lub gotówką w  ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

5. Aby zwrot mógł zostać rozpatrzony, należy skontaktować się z pracownikiem sklepu. Do przesyłki należy dołączyć swoje dane, oryginalny dowód zakupu oraz numer zwrotnego konta bankowego.

6. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.

7. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane osobom trzecim. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).  

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

3. Witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy albo jej niewykonania przez Kupującego z powodu niezachowania warunków niniejszego regulaminu, Sprzedawca uprawniony jest do bezzwrotnego zatrzymania zadatku.  W razie wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy przez Sprzedawcę , umowa ulega natychmiastowemu i bezwarunkowemu rozwiązaniu, a wpłacony zadatek zostanie niezwłocznie zwrócony Kupującemu .

3. Sprzedawca nie odpowiada  w szczególności za opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców towarów. W takich przypadkach, Sprzedawca każdorazowo uzgadnia z Kupującym nowy, ostateczny terminu dostawy towaru dostarczanego przez producenta. Po bezskutecznym upływie i tego terminu zadatek zostanie zwrócony na żądanie Kupującego w nominalnej wysokości.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów

eBiuletyn-Newsletter